PREVIOUS EPISODE
GJOS LOGO

Show 217 details

next episode

Gareth Jones & Tom Pryce

Two Fast Lads From Flintshire

click to play

published: 01 March 2014

duration: 39' 23"

Presented by: Gareth Jones, Richard Porter & Zog

#217 Alliteration in F1 and press reaction to Susie Wolff. The open-source race team, the stars of the Geneva Auto Salon. Sniff Petrol on F1 in Bahrain and drinks sponsors. Plus music for St David’s Day: the tragic tale of Welsh F1 driver Tom Pryce.


Gareth Jones Ar Frys - Tom Pryce

Gareth Jones Ar Frys - Tom Pryce

Cymraeg

Pennill 1
Mae John Watson yn dweud, ei fod o’n fachgen go syml.
Nid ffyrnig, dim trwbwl, na wallgof o gwbwl.
Cyflymder mae'n siwr oedd ei unig glefyd
O Glwyd (neu Sir Y Fflint)
O ble dwi’n dȏd hefyd.

Cytgan
Tom Pryce, Tom Pryce,
I’r Cymry roedd o’n Maldwyn
Fe gurodd y goreuon
Heb gefnu ar ei gynefin

Tom Pryce, Tom Pryce,
I’r Cymry roedd o’n Maldwyn
Fe gurodd y goreuon
Heb gefnu ar ei gynefin
    
P2
Fe ddangosodd ei gyflymder
Un diwrnod yn Silverstone
Fe roddodd ei fodur
Y Shadow ar y pegwwn.

Ac eto, trwy trio
Fe gododd o’r cysgodion
Yn Brands Hatch fe enillodd
Yn y Race Of Champions

Cytgan
Tom Pryce, Tom Pryce,
I’r Cymry roedd o’n Maldwyn
Fe gurodd y goreuon
Heb gefnu ar ei gynefin      

Tom Pryce, Tom Pryce,
I’r Cymry roedd o’n Maldwyn
Fe gurodd y goreuon
Heb gefnu ar ei gynefin.

P3
Ac yn Kyalami
Yn un-naw-saith-saith
Renzo Zorzi ar dan
A hyn yw y ffaith.

P4
Jansen Van Vuuren
Ar wîb draws y trac
Fe fwrodd o Maldwyn
A diffodd ei fywyd.

Canol 8
Mewn eiliad ofnadwy
Fe lladdwyd cadlywydd 
Ac i’r Cymro o Rhuthun
Roedd ei râs o drosodd

Cytgan
Tom Pryce, Tom Pryce,
I’r Cymry roedd o’n Maldwyn
Fe gurodd y goreuon
Heb gefnu ar ei gynefin

Tom Pryce, Tom Pryce,
I’r Cymru roedd o’n Maldwyn
Fe gurodd y goreuon
Heb gefnu ar ei gynefin.

Coda
Nid Cymru yn unig sy'n cofio am Maldwyn
Mae’r  bŷd rasio yn gwybod
Amdano hefyd

Mae’n dweud nawr ar wal
‘Nȏl adre yn Rhuthun
“Fe gurodd y goreuon
heb gefnu ar ei gynefin”.

Fe gurodd y goreuon
heb gefnu ar ei gynefin.

(Efengyl tangnefedd o rhed dros y byd).

English

Verse 1
John Watson says he was quite a simple lad
Not fierce, no trouble, not wild at all
Speed I’m sure was his only disease.
From Clwyd (or Flintshire)
Where I come from too.

Chorus
Tom Pryce, Tom Pryce,
To the Welsh he was “Maldwyn”
He beat the best
Without turning his back on his roots.

Tom Pryce, Tom Pryce,
To the Welsh he was Maldwyn
He beat the best
Without turning his back on his roots.

V2
He showed his speed
One day at Silverstone
He put his car
The Shadow on pole.

And again, through trying
The rose from the shadows
At Brands Hatch he won
In Râs Y Pencampwyr

Chorus
Tom Pryce, Tom Pryce,
To the Welsh he was Maldwyn
He beat the best
Without turning his back on his roots.

Tom Pryce, Tom Pryce,
To the Welsh he was Maldwyn
He beat the best
Without turning his back on his roots.

V3
And in Kyalami
In 1977
Renzo Zorzi on fire
And this is the fact

V4
Jansen Van Vuuren
He ran across the track
Hitting the Clwyd boy
And extinguished his life

Mid 8
In an awful second
He killed the race marshal
And the Welshman from Rhuthin
His race was over.

Chorus
Tom Pryce, Tom Pryce,
To the Welsh he was “Maldwyn”
He beat the best
Without turning his back on his roots.

Tom Pryce, Tom Pryce,
To the Welsh he was “Maldwyn”
He beat the best
Without turning his back on his roots.

Coda
Not only Wales remembers “Maldwyn”
The world of racing knows
About him also

It says now on a wall
Back home in Ruthin
“He beat the best without turning his back on his roots”.

He beat the best without turning his back on his roots.

(Gospel of peace, oh run across the world.)

*first line from the hymn "Immortal invisible" re-translated from Welsh

Written, recorded, performed and produced by Gareth Jones

Celtic bagpipes: Steve Allan Jones
Additional recorder: Violet Berlin
Thanks to Gareth Morlais Williams for Welsh guidance & advice
and Bob Delyn a'r Ebillion for inspiration

-

In memory of Thomas Maldwyn Pryce 1949-1977

© Gareth Jones 2005-2014